MC-försäkringar

Circolo LAVERDA di Svezia har två olika försäkringsavtal som man kan använda som medlem i klubben
 (om man uppfyller nedanstående kriterier).
 Avsikten med avtalen är att göra ägandet av våra Laverdor billigare samt att värna om originallaverdan.

Klassikerförsäkringen

Denna försäkring har funnits nästan lika länge som klubben och är i samarbete med If. Kontaktman för försäkringen är Ulf Sech som du når på telefon 0304-23083.
Kraven för att få försäkringen är att:

  • Din motorcykel är äldre än 5 år och inte längre i produktion.
  • 
Du måste ha ägt den i minst 3 år och varit medlem (oavbrutet) i klubben i 2 år.
  • Motorcykeln ska inte användas som bruksfordon och den ska förvaras i enskilt garage.

Om dessa krav är uppfyllda är det bara att kasta sig på telefonen och ringa till Ulf och komma överens om en tid för värdering av motorcykeln.
 När detta är avklarat är det bara att börja planera en utflykt till det vackra Bohuslän och Orust
. När Ulf besiktigar din motorcykel kollar han på dess skick och att den är i originalskick, 
små avvikelser accepteras men ger i gengäld ett lägre värde.
 Motorcykeln fotograferas, dokumenteras och får en värdering.
 Efter cirka 14 dagar får man sitt försäkringsbrev.

När man har klassikerförsäkring får man använda motorcykeln till träffar, rallyn och söndags-utflykter.
 Det finns ingen milbegränsningar och man får åka på träff utomlands. Kostnaden är cirka 300 – 700 kronor per år beroende på motorcykelns värde för helförsäkringen.

MHRF-försäkringen

Circolo LAVERDA di Svezia är kollektivanslutna till MHRF som står för motorhistoriska riksförbundet.
 MHRF-försäkringen är i samarbete med Folksam och den har funnits sedan 60-talet. MHRF försäkrar alla slag samlarfordon som är äldre än 20 år.
Klubbens kontaktman för denna försäkring är Sören Jansson telefon 0587-15551.

Följande krävs för att få teckna en förmånlig MHRF-försäkring:

Fordonets skick spelar sällan roll, vi brukar alltid kunna erbjuda ett alternativ.

Från helförsäkring för helrenoverade fordon till lagerförsäkring för ännu inte påbörjade renoveringsobjekt. Vi kan även försäkra fordon med avvikande utförande samt fordon som är under rullande renovering, läs mer här.

Ytterligare information och ansökningsblanketter finns på www.mhrf.se

Go to Top