Laverda modellgalleri

För dig som är nyfiken, finns här bilder på de Laverdamodeller som finns och har funnits. Bidrag kommer från klubbmedlemmar, intresserade och den aldrig sinande källan Internet.

Go to Top